Μισαλλοδοξία

Η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα ως αποδιοπομπαίος τράγος της διάλυσης του Λιβάνου.