Μητροπολίτης Πειραιώς

Ελλάδα: Προσφυγή στο ΣτΕ από τρεις Μητροπόλεις κατά του συμφώνου συμβίωσης