Νανά Χατζή

Νανά. Ένας γνωστός ή μήπως άγνωστος άνθρωπος;