Νανά

Νανά. Ένας γνωστός ή μήπως άγνωστος άνθρωπος;