Natalia Makarova

17 Σεπτεμβρίου: Sir Frederick Ashton