ΝΑΤΦ

Ημέρα Τρανς Ορατότητας
ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Φυλλάδιο για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου