Νοέμβριος

18 Νοεμβρίου: Klaus Mann
17 Νοεμβρίου: Rock Hudson
16 Νοεμβρίου: Scott Wittman
15 Νοεμβρίου: Charlotte Mew
14 Νοεμβρίου: Adolf Brand
13 Νοεμβρίου: Augustine of Hippo
12 Νοεμβρίου: Ρολάν Μπαρτ
10 Νοεμβρίου: Lyon Phyllis
9 Νοεμβρίου: Anthony Asquith
8 Νοεμβρίου: Charles Demuth