νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου

Μια ζωή γεμάτη αγώνες και όραμα
Τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα δεν έχουν προβλήματα μόνο σε Ουγγαρία και Πολωνία