νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

«Λουκέτο» στη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου
Εκδήλωση για τους Τρανς-Ανθρώπους στο ΑΠΘ