νομοθεσία

Κακούργημα η θανάτωση ή ο βασανισμός ζώου