νοσοκομείο

Νέο περιστατικό άρνησης παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε οροθετικό άτομο