Νότια Αμερική

Η τρανς οικογένεια στην οποία γέννησε ο πατέρας