Ντόμε Καρουκόσκι

«TOM OF FINLAND», η ταινία: Η επανάσταση φορούσε στενά δερμάτινα