Ο Μεγάλος Δαμαστής

Τέσσερα αστεράκια από τη Guardian στον «Μεγάλο Δαμαστή» του Παπαϊωάννου