Ομάδα Ενάντια στην Ομοφοβία στην Εκπαίδευση

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ συναντά στη Βουλή τις LGBT οργανώσεις