ομογονεϊκές οικογένειες

Μπαμπάς-Μαμά εναντίον Γονέας 1-Γονέας 2
Ψήφισμα: Η Ευρώπη υπέρ μιας ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής χωρίς διακρίσεις