Όπερα

“Στρέλλα”: Όπερα και τρανς ορατότητα.
Η Στρέλλα στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ | Οι ημερομηνίες.