Παύση λειτουργίας

Λουκέτο στο Gay Star News μετά από επτά χρόνια λειτουργίας