Παγετός

Τροφή και λίγη ανθρωπιά για τα αδέσποτα στον παγετό