Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας

Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών (ICD 11) σε σχέση με τα ίντερσεξ πρόσωπα

Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 | 12:40 Μετάφραση: Κ. Μελικέρτης |  Intersex News | T-zine.gr Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών ...

Κοινή δήλωση οργανώσεων σχετικά με τη διαδικασία ICD-11 για τους τρανς και φυλοδιαφορετικούς ανθρώπους

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019 | 20:09 Μετάφραση: Κ. Μελικέρτης |   Trans News | T-zine.gr   Το ICD-11 πρόκειται να ψηφιστεί στην Παγκόσμια Συνέλευση...