Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

«Ξέφραγο αμπέλι» ή Δημόσια Υγεία;
Ο ΠΟΥ δημιουργεί καθολικά δικαιώματα για την απόκτηση παιδιού