Παράλληλες Συνδέσεις- Η Συνάντηση

Παράλληλες Συνδέσεις- Η Συνάντηση – Εσύ πως ορίζεις το διαφορετικό;