Παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του Σχεδίου Νόμου για το επιτελικό κράτος