Πάτρα

PATRAS PRIDE: QUEER SOLIDARITY & LIBERATION
Pride Πάτρας 2018: «ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ»
«Ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της κρίσης»
Πάτρα: «Είναι θέμα αγάπης, όχι φύλου»