πατριαρχία

Γυναικοκτονίες χωρίς τέλος.
Ο «Λοιμός» του Βασίλη Βηλαρά στο Ρομάντσο.
Ο γίγαντας της Ευελπίδων