Πατρίτσια Ροζέμα

20 Αυγούστου: Πατρίτσια Ροζέμα – Rozema, Patricia (b. 1958)