Πέρι Χαλκίτης

Ομογενής o πρώτος ανοικτά ομοφυλόφιλος κοσμήτορας του πανεπιστημίου Rutgers