Περιπλανώμενος Ο μονόλογος ενός συγγραφέα

Θραύσματα ζωής ενός περιπλανώμενου.