ποινικοποίηση

Δημοσιοποιήθηκε έκθεση για τη ποινικοποίηση του HIV στην Ευρώπη.
Η πορνεία είναι ή όχι εμπόδιο στην ισότητα των φύλων;