Πολωνία

Πολωνία: Ένας ιερέας στην «κεφαλή» του αγώνα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+
Οι διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ στοιχίζουν δισεκατομμύρια
Το Ευρωκοινοβούλιο θέλει να κηρύξει την ΕΕ «Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΤΙ+»