Πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

11 Οκτωβρίου: Έλινορ Ρούζβελτ