Πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού.