ρητορική μίσους

Πολιτική σύγκρουση στην Ιταλία για τη ρητορική κατά ΛΟΑΤΚΙ+.