Ρωμαίος Αυτοκράτορας

24 Ιανουαρίου : Αδριανός
18 Σεπτεμβρίου : Αυτοκράτωρ Τραϊανός