Ρωμαίος Αυτοκράτορας

18 Σεπτεμβρίου : Αυτοκράτωρ Τραϊανός
24 Ιανουαρίου : Αδριανός