Σαν σήμερα

Σαν σήμερα, πριν από 15 χρόνια…
18 Μαρτίου: Edward Everett Horton.
28 Ιανουαρίου: Κολέτ.
12 Δεκεμβρίου: Brandon Teena
5 Δεκεμβρίου: Χανίφ Κιουρέϊσι
13 Νοεμβρίου: Augustine of Hippo
10 Νοεμβρίου: Lyon Phyllis
6 Νοεμβρίου: Michael Cunningham
5 Νοεμβρίου: Lesléa Newman
4 Νοεμβρίου: Robert Mapplethorpe