Σαν σήμερα

12 Δεκεμβρίου: Brandon Teena
5 Δεκεμβρίου: Χανίφ Κιουρέϊσι
13 Νοεμβρίου: Augustine of Hippo
10 Νοεμβρίου: Lyon Phyllis
6 Νοεμβρίου: Michael Cunningham
5 Νοεμβρίου: Lesléa Newman
4 Νοεμβρίου: Robert Mapplethorpe
3 Νοεμβρίου: Jeannette Howard Foster
2 Νοεμβρίου: Λουκίνο Βισκόντι
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Robert Patrick