Σχολιασμός

Σχολιασμός κατά την διάρκεια της 4ης συνεδρίασης