Σεπτέμβριος

11 Σεπτεμβρίου: Jewelle Gomez
11 Σεπτεμβρίου: Ντ. Χ. Λώρενς
10 Σεπτεμβρίου: Alison Bechdel
10 Σεπτεμβρίου: Mary Oliver
9 Σεπτεμβρίου: Paul Goodman
9 Σεπτεμβρίου: John Curry
8 Σεπτεμβρίου: Sir Peter Maxwell Davies
8 Σεπτεμβρίου: Alfred Jarry
7 Σεπτεμβρίου: Edith Sitwell
6 Σεπτεμβρίου: Richard Barr (1917 – 1989)