Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

Οι κοινωνικές διαστάσεις της έμφυλης βίας και του έμφυλου τραύματος
Διπλά στιγματισμένοι και αόρατοι…