Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

Επιστολή του ΣΥΔ προς την Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων.
TDoR 2020: Η «μαύρη λίστα» με τα ονόματα των τρανς προσώπων