Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

Απολογία Κούγια για τις τρανσφοβικές δηλώσεις.
Η «θυσία» των ευάλωτων.
Συμμετοχή του ΣΥΔ σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α.