Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

Θετική Φωνή – Λογοκλοπή
Colour Youth : Ψυχική Υγεία & ΛΟΑΤΚl Νεολαία – Ο ρόλος της Πολιτείας
ΣΥΔ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : «Αίτηση υποψηφιότητας».
Μερικώς ικανοποιημένη η τρανς κοινότητα
Οκτώ συλλήψεις για βία στη Λέρο