Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

Προτάσεις στον Γ. Μουζάλα για ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ προσφύγων
ΣΥΔ:  «Αναγκαιότητα η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης».
«Είμαι τρανς – ξέρω τα δικαιώματά μου»
Οι τρανς, η αποχή απ’το Pride και ο αποκλεισμός της ύπαρξης
Καταδικαστική απόφαση για την τρανσφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη