στερεότυπα φύλου

«Ο δυνατός της τηλεόρασης»: Πώς αναπαράγονται τα έμφυλα στερεότυπα στα ΜΜΕ

Ελλάδα: Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020 | 23:55 News | Νέα-Φεμινισμός | LGBTQI News | T-zine.gr Πόσοι παρατηρούν σε ποια θέση ενός τηλεοπτικού πάνελ κάθονται ο...

Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών (ICD 11) σε σχέση με τα ίντερσεξ πρόσωπα

Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 | 12:40 Μετάφραση: Κ. Μελικέρτης |  Intersex News | T-zine.gr Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών ...