στίγμα

Η Ζωή με HIV και AIDS στις Ελληνικές Φυλακές
Πώς να αντιμετωπιστεί η λανθασμένη ταξινόμηση των τρανς γυναικών.