ΣΤΡΑΤΟΣ

Οι Τρανς θα μπορούν να κατατάσσονται στον αμερικανικό στρατό