Στρέλλα

“Στρέλλα”: Όπερα και τρανς ορατότητα.
Χτίζοντας τη «Στρέλλα».
Η Στρέλλα στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ | Οι ημερομηνίες.