ΣΥΔ

Ο Σαϊντού στάθηκε τυχερός. Πολλοί πρόσφυγες όχι
Το ΣΥΔ χρειάζεται τη στήριξη σου!