ΣΥΔ

Η «θυσία» των ευάλωτων.
Συμμετοχή του ΣΥΔ σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α.