ΣΥΔ

Τρανς: Από το σκοτάδι στο φως
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔ την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017
Θετική Φωνή – Λογοκλοπή
ΣΥΔ:  «Αναγκαιότητα η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης».