Συγχρονισμένη κολύμβηση

Ένας αθλητής σπάει τα στερεότυπα στη συγχρονισμένη κολύμβηση