σύμφωνο συμβίωσης

Ιστορική δήλωση από τον πάπα Φραγκίσκο για τα ομόφυλα ζευγάρια
«Ναι» από το ΣτΕ στο σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ομοφύλων
Σύμφωνο συμβίωσης με τόπο κατοικίας τις φυλακές Ελεώνα