Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Βία κατά των γυναικών και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης
ΣΥΔ:  «Αναγκαιότητα η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης».